Kategorie
Producenci
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.pensfactory.plI Postanowienia ogólne:


1. Dostęp do regulaminu jest ciągły. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie pozyskać, odtworzyć, utrwalić jego treść, poprzez zapisanie na dysku, lub wydrukowanie.


2. Pens Factory zwany dalej sklepem prowadzi detaliczną sprzedaż i wysyłkę materiałów piśmienniczych oraz szeroko pojętego sprzętu pen spinnerskiego.


3. Sklep internetowy jest wyłączną własnością firmy "Piotr Paruch Pens Factory" z siedzibą: os. 2 Pułku Lotniczego 1d/8, 31-867 Kraków. NIP: 6751426955 Regon: 121182384 E-mail: kontakt_at_pensfactory.pl Telefon: 570091091, wpisanej do CEIDG.


4. Nazwy producentów i marki fabryczne należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.


5. Korzystanie ze sklepu internetowego PensFactory.pl jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)  zastosowania przeglądarek Microsoft Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3, Google Chrome 7, Opera 10 Safari 5 i wyższych.

b)  minimalna wymagana rozdzielczość 1024 x 768 px

c)  zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania: Adobe Flash Player 9 lub wyższe oraz JAVAII Rejestracja w sklepie


1.Użytkownik ma możliwość:

a)  korzystania ze sklepu w tym zawierania umów bez rejestracji konta użytkownika

b)  dokonania rejestracji w sklepie, ułatwiając sobie składanie kolejnych zamówień


2. Podczas rejestracji użytkownik podaje swój login, hasło, imię i nazwisko, dane adresowe oraz kontaktowe. Podane danych zarówno przy rejestracji konta jak i przy zakupie bez użycia konta jest dobrowolne jednakże konieczne do korzystania ze sklepu.


3. Na użytkowniku ciąży obowiązek aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany, przed zawarciem nowej umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające ze źle wpisanych danych podczas rejestracji, bądź braku ich zmiany.


4. Założenie konta jest dobrowolne i bezpłatne.


5. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swoje konto. W tym celu powinien skontaktować się z właścicielem strony poprzez adres e-mail. kontakt _at_ pensfactory.pl.


6. Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w sklepie.III Składanie zamówień


1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.


2. Zamówienia składać można wyłącznie przez stronę internetową  www.pensfactory.pl


3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez użytkownika sprzedawcy.


4. Przed złożeniem zamówienia, użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym użytkownikowi agregację wybranych towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 

5. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego, w którym określa imię i nazwisko, adres dostawy, sposób dostawy, formę płatności, adres e-mail, telefon. Wypełnienie formularza jest koniecznym warunkiem realizacji zamówienia.


6. Po złożeniu zamówienia, w zależności od wybranej opcji płatności użytkownik potwierdza złożone zamówienie:

a)   w przypadku płatności przelewem lub za pobraniem na podany przez użytkownika e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem umożliwiającym potwierdzenie zamówienia (odnośnik do potwierdzenia) oraz z linkiem do treści zawieranej umowy (odnośnik do zestawienia). Użytkownik potwierdza zamówienie a następnie jest mu udostępniany numer konta, na który uiszcza zapłatę.

b)  w przypadku płatności on-line w na podany przez użytkownika e-mail wysyłana jest wiadomość z linkiem do dokonania płatności (odnośnik do płatności) w systemie dotpay.pl. oraz z linkiem do treści zawieranej umowy (odnośnik do zestawienia). Zapłata jest jednocześnie potwierdzeniem zamówienia.


7. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.


8. Po otrzymaniu zamówienia sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, sprzedawca poinformuje o tym użytkownika.


9. Sklep zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości zamówień na czas nieokreślony. Potwierdzone zamówienia zostaną zrealizowane do końca.


10. Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest paragon fiskalny. Jest możliwość wystawienia FAKTURY VAT BRUTTO (Sprzedawca zwolniony jest podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług). Faktura nie jest wystawiana automatycznie, klient musi poinformować o takiej chęci w trakcie zamówienia w polu uwagi.

 

11. Wszystkie wyroby znajdujące się w kategorii "Modyfikacje" nie są zabawkami i nie mogą być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia.IV Realizacja zamówienia:


1. Jeżeli sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.


2. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia do momentu wpłaty. W przypadku dostawy za pobraniem, klient ma możliwość zrezygnować ze złożonego zamówienia najpóźniej w dzień poprzedzający dzień wysyłki. Można to zrobić drogą mailową, bądź telefoniczną.


3. Po złożeniu zamówienia klient ma możliwość sprawdzenia statusu realizacji zamówienia w panelu klienta. (Panel Użytkownika > Moje zamówienia). Ponadto przy każdej zmianie statusu klient jest o tym informowany za pomocą wiadomości e-mail.V Płatności:


1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.


2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a)      przelew bezpośredni na konto

b)      płatność elektroniczna realizowana przez firmę Dotpay (on-line)

c)      gotówka przy odbiorze (za pobraniem)


3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Punkt ten nie dotyczy osób z którymi sprzedawca zawarł już umowę sprzedaży.VI Wysyłka:


1. Zamówione produkty są dostarczane do klientów sklepu za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A na adres wskazany przez nabywcę  w formularzu wypełnianym w trakcie składania zamówienia.


2. Koszty przesyłki uzależnione są od masy wszystkich produktów oraz wybranej opcji wysyłki. Koszty przesyłki można sprawdzić po dodaniu produktów do koszyka i kliknięciu w link „przeglądnij koszyk”.


3. Wysyłka prowadzona jest w dwa dni tygodnia: wtorek oraz piątek. W przypadku przedpłaty obejmuje zamówienia opłacone do dnia poprzedzającego dzień wysyłki. W przypadku dostawy za pobraniem obejmuje zamówienia potwierdzone do dnia poprzedzającego dzień wysyłki.


4. Czas po jakim klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Czas realizacji zamówienia jest równoznaczny z czasem wysyłki określonym w punkcie 3. Czas dostawy zależny jest od wybranej opcji wysyłki:

a)      list ekonomiczny  3 – 5 dni roboczych od dnia nadania

b)      list priorytetowy 1 – 3 dni roboczych od dnia nadania

c)      paczka pocztowa pobraniowa ekonomiczna 3 – 5 dni roboczych od dnia nadania


5. Możliwy jest odbiór osobisty produktu, w takim celu klient musi uzgodnić ze sprzedawcą datę i miejsce odbioru.VII Zwroty i Reklamacje


1. Zwroty Towaru.

a)  Na podstawie ustawy o prawach konsumentów z dnia 24 czerwca 2014 roku, nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

b)  W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi nabywca.

c)   W przypadku dokonanej przez nabywcę przedpłaty sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.

d)  Jeżeli towar posiada wady i zniszczenia, które nie są wynikiem normalnego użytkowania rzeczy - zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawcy przysługuje prawo do odpowiedniego potrącenia z ceny za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy.2. Reklamacje


Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim przypadku kupującemu przysługuje prawo do stosownego obniżenia ceny albo do odstąpienia od umowy.


3. Sposób zwrotu towaru oraz składania reklamacji

a)  Odstąpienie od umowy, (pkt VII.1) oraz żądanie rozpatrzenia reklamacji (pkt VII.2) należy zgłosić na adres e-mail kontakt _at_ pensfactory.pl, a następnie należy wysłać reklamowany lub zwracany towar na adres:


Piotr Paruch Pens Factory

os. 2 Pułku Lotniczego 1d/8

31-867 Kraków


Do zwracanego lub reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu, którym jest paragon. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy ponosi nabywca. Nabywca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przesyłki.

 

Wzór formularza oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się na końcu niniejszego regulaminu w załączniku.


b)  Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. O wyniku klient zostanie poinformowany mailem lub telefonicznie. W przypadku uznania reklamacji wymieniony lub naprawiony towar odsyłany jest do nabywcy na koszt sprzedającego.


c)   W przypadku odstąpienia od umowy pieniądze za zamówienie zwracane są na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Numer konta bankowego lub adres do przekazu należy zawrzeć w piśmie zgłaszającym chęć odstąpienia od umowy.


4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd zgodny z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.VIII Postanowienia końcowe:


1. Dane klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby www.pensfactory.pl i przetwarzane w celu realizacji zamówień  i nie zostaną przekazane osobom trzecim ani innym firmom za wyjątkiem firmy DotPay.pl w przypadkach określonych w polityce prywatności. Sposób ich przechowywania będzie uniemożliwiał dostęp do nich osobom niepowołanym.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego regulaminu na stronie sklepu. Zmiana regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.

 

Załączniki:

Wzór odstąpienia od umowy

Polityka prywatności

Twoje bezpieczeństwo w sklepie PensFactory.pl


Twój koszyk
  • Twój koszyk jest pusty
plus 4% Paypal fee
Copyright 2018 Pens-Factory / Designed by Zuber & Pari / Wszelkie prawa zastrzeżone
Zadaj pytanie on-line / Ask me online!