Wyniki loterii! / Lottery results!

Znamy już zwycięzców loterii, która była przeprowadzona dla każdej osoby która zakupiła Dr. CT. Oto oni:
(We know winners of lottery for each person that bought Dr. CT. Here they are:)
Piotr Wasik: Dr. MM (Potwierdzone/Confirmed)
Krzysztof Olszewski: Sunburst MX (Potwierdzone/Confirmed)
Maciej Wawrzynek: 3x G3
Wygrani proszeni są o potwierdzenie mailowo chęci odbioru nagrody. Po tygodniu nagroda przechodzi do następnej wylosowanej osoby.(Winners are pleased to confirm willing of taking this prize by e-mail. After week prize is given to next drawn person).

Dr. MM